Górne menu wyboru

Dolne menu wyboru - dla uczniów, rodziców oraz dokumenty">


PLAN LEKCJI

DZWONKI

ZASTĘPSTWA

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

ARCHIWUM

SPRAWA DLA DYREKTORA

SPRAWA DLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
klasa IA - informacje klasa IB - informacje klasa IC - informacje
banner informujący o rekrutacji do klas pierwszch
klasa IA - informacje klasa IA - informacje klasa IA - informacje
2016-06-05
grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU

ROZMOWY O RÓŻEWICZU

W piątek, 3 czerwca, w I Liceum Ogólnokształcącym odbyła się konferencja naukowa pt. Porozmawiajmy o Różewiczu.... To kolejne ogniwo projektu „Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości – doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich” realizowanego przez naszą szkołę, Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa oraz Goethe Institut w Warszawie. 

Przedsięwzięcie skierowane było do nauczycieli i podzielone na trzy moduły. Pierwszy dotyczył samego projektu, pozostałe dwa wprowadzały kolejno w tematykę twórczości Tadeusza Różewicza i jej obecności w praktyce szkolnej oraz meandry przekładu. 

grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU

Moduł pierwszy był krótkim podsumowaniem dotychczasowych działań projektowych. Jeden z koordynatorów przedsięwzięcia – pani Anna Piotrowska – omówiła kolejne ogniwa projektu, by potem krótko przedstawić plany na przyszłość.

Bohaterami spotkania byli goście z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: dr Joanna Warońska, Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. Dydaktyki, dr hab. Bartosz Małczyński oraz dr Leszek Będkowski – pracownicy instytutu, dr Joanna Ławnikowska – Koper, dr Grzegorz Gwóźdź oraz dr. hab. prof. AJD Anna Majkiewicz – wykładowcy Instytutu Filologii Obcych. Prelegenci wygłosili wykłady, które wprowadzały zebranych w kolejny etap projektu (konkursy translatorsko – interpretacyjne zaplanowane na przełom września i października).

grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU

Dr hab. Bartosz Małczyński w swym wystąpieniu: Różewicz pośmiertny skupił się na słowie pisanym Tadeusza Różewicza, na jego ekonomizacji, na zamiłowaniu do „form prostych”, „zanieczyszczeniu mowy poetyckiej”, na niechęci do stylizacji, ucieczce od „form gotowych”, na „wychodzeniu Różewicza z poezji”. Wykład był podróżą po twórczości poety, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch tomików: „Ostatnia wolność” oraz „Znikanie”, nie zabrakło też odwołań do wielu innych tekstów. 

grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU

Dr Leszek Będkowski zastanawiał się nad obecnością poezji Tadeusza Różewicza w praktyce szkolnej, nad trafnością doboru tekstów, wygłosił uwagi na temat szkolnych kontekstów słowa poetykiego, by w końcu omówić warsztat pracy współczesnego polonisty. 

grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU

Moduł dotyczący przekładu otworzył wykład dr Grzegorza Gwoździa Tadeusz Różewicz oczyma Adama Czerniawskiego, w którym anglista zastanawiał się nad trudnościami związanymi z przekładem tekstu poetyckiego. Spojrzał na utwory Różewicza z perspektywy filologa i na przykładach omówił elementy, które uniemożliwiają pełne oddanie poetyki twórcy. 

grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU

Dr Joanna Ławnikowska – Koper skupiła się na dialogu Tadeusza Różewicza z kulturą niemiecką, podkreślając jego wyjątkową intensywność spowodowaną świadomością i otwartością poety, który mimo doświadczeń wojennych potrafił nawiązać „kreatywny” kontakt i „pojednać się” z Niemcami, stąd liczne podróże i spotkania, stąd kontakty osobiste z sąsiadami, zainteresowanie literaturą krajów niemieckojęzycznych i recepcja twórczości Tadeusza Różewicza w kulturze niemieckiej. 

grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU

Wykład prof. Anny Majkiewicz stanowił właściwie podsumowanie dotychczasowych rozważań. Prelegentka mówiła o praktyce translacji, o trudnościach związanych z przekładem poezji Tadeusza Różewicza, zwracając jednocześnie uwagę na odmienność spojrzenia tych, którzy mierzą się z żywym tekstem. Porównując różne koncepcje przekładu utworów radomszczanina (Dedecius-Bereska-Kunert-Lachmann) Pani Profesor wykazała, że translacja słowa poetyckiego wiąże się z subiektywizmem tłumacza. 

Konferencja była wyjątkowym wydarzeniem, które na długo zapisze się w pamięci uczestników i organizatorów. 

A.P. 

grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU
grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU
grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU grafika dla - ROZMOWY O RÓŻEWICZU

AKTUALNOŚCI

2021-05-05

I LO - najwyższy wynik EWD z matematyki i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wśród radomszczańskich liceów ! ! !

Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej – EWD. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną.

I  LO w  Radomsku kolejny raz uzyskało najwyższy wskaźnik EWD z  matematyki i  z  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wśród radomszczańskich liceów ogólnokształcących!

Najnowsze wskaźniki EWD obliczone zostały na podstawie wyników egzaminów maturalnych z  trzech ostatnich lat: 2018, 2019 i 2020.

Opracowała
Joanna Dróżdż

2021-05-04

MATURĘ CZAS ZACZĄĆ

Maturzyści rozpoczęli zmagania egzaminacyjne. Trzymamy za Was kciuki!!! Będzie dobrze!!! Wierzymy w Wasz sukces!!!

grafika dla - MATURA grafika dla - MATURA grafika dla - MATURA
2021-05-04
grafika dla - DEBATA OKSFORDZKA

Debata oksfordzka

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w I Liceum Ogólnokształcącym odbyła się debata oksfordzka z udziałem eksperta Pani Marty Markun, specjalisty ds.ubezpieczeń społecznych, komunikacji społecznej i edukacji w ZUS w Tomaszowie Mazowieckim oraz 90 obserwatorów. 

Temat debaty: Ubezpieczenia społeczne to element cywilizowanego społeczeństwa i  powinny być obowiązkowe. 

Debatę prowadzili:
 • Marszałek: Nikola Majchrzak
 • Sekretarz: Roksana Kancerek
Strona propozycji:
 • Kinga Zakrzewska
 • Paweł Dróżdż
 • Aleksander Gloc
 • Milena Kowalska
Strona opozycji:
 • Kacper Banaszek
 • Witold Żuchowski
 • Stanisław Cieciura
 • Maja Bareła

Dyskusja była zacięta. Argumenty, które przytaczali uczniowie były różnorodne i świadczyły o dużym zaangażowaniu i szerokim poznaniu tematu. Zarówno strona propozycji, jak i opozycji doskonale poradziła sobie z tym jakże trudnym zagadnieniem. Po debacie głos zabrała Pani ekspert podsumowując debatę. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a emocje po debacie były ogromne. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi dalszy ciąg rozważań.

Debata miała na celu zapoznanie z tematyką ubezpieczeń społecznych. Młode pokolenie, wchodząc w dorosłość, powinno mieć podstawową wiedzę o ubezpieczeniach społecznych.Wiedza ta stanowi bowiem ochronny parasol przed zdarzeniami, które mogą nas spotkać w przyszłości. Ponadto debata miała na celu kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, budowania argumentacji i  umiejętności jasnego formułowania sądów. Uczniowie mieli oddzielić opinie od faktów i tak formułować argumenty, aby były zgodne z regułami logiki. Uczniowie rozwijali również umiejętności wypowiadania się na forum. 

Agnieszka Styczyńska-Dryja

KOMUNIKATY...

2021-04-28

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającymi się egzaminami maturalnymi dni: 4, 5, 6 i 7 maja są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas pierwszych i drugich.

Renata Kosela
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku

2021-04-20
2021-03-19

KOMUNIKAT !!!

Informacja dotycząca systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i miejscach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2021 roku, a także lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w 2021 roku.

2020-12-18

Całodobowy telefon zaufania i czat internetowy dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej. Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Link do informacji o Dziecięcym Telefonie Zaufania na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka

PROJEKTY...

DNI KINA - INFORMACJE Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Bieg na orientację
Projekt Comenius GIODO Dzieciom e-Twinning
DYSKUSYJNE KLUBY EDUKACYJNE
KONKURS MATEMATYCZNY POKOMAT Dołączyliśmy do społecznej kampanii - Cała Polska czyta dzieciom WSPÓŁPRACA Z BETEL
TYDZIEŃ ZDROWIA Poezja współczesna i jej interpretacje – w słowie i obrazie Teraz my! Klub myśli prospołecznej

PATRONAT

Uniwersytet Łódzki
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Politechnika Częstochowska

PARTNERZY SZKOŁY

Logo Archiwum Karla Dedeciusa Logo Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie

Społeczna Akademia Nauk w Radomsku

SPONSORZY

Sponsor główny DNI KINA Sponsorzy DNI KINA Sponsor - Fabryka mebli giętych FAMEG

CERTYFIKATY

DYPLOMza udział wWojewódzkim SeminariumAstronomiczno - Astronautycznym Dyplom - EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY Podziękowanie za udział w konkursie ZESPOLENI Dyplom Razem na Swięta Prasowa Akademia Pieniądza Podziękowanie dla Beaty Zając - Turejskiej
Wiarygodna Szkoła- certyfikat
Bezpieczna szkoła - certyfikat
Euroweek
Certyfikat - lekcja z temidą
jak nie czytam, jak czytam
Szkoła promująca zdrowie
Szlachetna paczka 2020 - dyplom Szlachetna paczka 2020 - puchar
 • Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej
 • Przejdź do strony Strostwa Powiatowego w Radomsku
 • Nasz kanał na portalu Youtube.com
 • Nasz profil na Facebook
 • Nasz profil na Instagramie
Stopka strony
I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
2011 - 2021

Polityka prywatności