Górne menu wyboru

Dolne menu wyboru - dla uczniów, rodziców oraz dokumenty">


PLAN LEKCJI

DZWONKI

ZASTĘPSTWA

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

ARCHIWUM

SPRAWA DLA DYREKTORA

SPRAWA DLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
klasa IA - informacje klasa IB - informacje klasa IC - informacje
banner informujący o rekrutacji do klas pierwszch
klasa IA - informacje klasa IA - informacje klasa IA - informacje
2019-10-14
grafika dla - SPOTKANIA PO LATACH

SPOTKANIE PO LATACH

14 września 2019 roku spotkali się absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, którzy świadectwa maturalne otrzymali przed 50. laty. Wprawdzie pomysł spotkania zrodził się wśród byłych uczniów klasy XI c, ale gośćmi jubileuszu byli nie tylko oni. Przyjechali bowiem także Ci, którzy zostali przeniesieni do innych klas. Podobno jak nam wówczas mówiono dla dobra szkoły i nas samych, choć hipotez na temat rzeczywistych powodów realizacji planu wychowawcy klasy prof. Stanisława Dudka jest sporo. O niektórych wspominaliśmy już na wesoło, choć wtedy do śmiechu bynajmniej nie było.  To nie zdarzało się wcześniej...

Spotkanie poprzedziły wielomiesięczne przygotowania.  Pierwszym krokiem było spotkanie Jacka Kozakiewicza z obecną dyr. I Liceum mgr Renatą Kosela. Pani Dyrektor życzliwie odnosząc się do pomysłu wspomniała o podobnych spotkaniach absolwentów, okazując m.in, specjalną księgę pamiątkową.

Niestety okazało się, że w szkole nie ma już naszych klasowych dzienników, zatem pozostało polegać na naszej pamięci i okolicznościowym zdjęciu z 1969 r., kończącym naszą licealna przygodę. Staraliśmy się dotrzeć do wszystkich szukając informacji w różny sposób i w różnych miejscach. Nie udało się jednak ustalić losów i aktualnych adresów kilku osób.  Część nie mogła przybyć z powodów osobistych. Kilka tygodni po spotkaniu żegnaliśmy na radomszczańskim Starym Cmentarzu śp. Jurka Kaczyńskiego. 

Jubileuszowy dzień rozpoczęliśmy uczestnictwem we Mszy św. w  Kościele pw. Św. Marii Magdaleny (gdzie mieliśmy wówczas katechezę) w intencji wszystkich absolwentów i Nauczycieli. Po Mszy św. odwiedziliśmy Stary i Nowy Cmentarz, stając w zadumie przy grobach zmarłych Koleżanek oraz Nauczycieli. Innych zmarłych, pochowanych poza Radomskiem, wspominaliśmy wtedy szczególnie, choć symbolicznie. 

Punktualnie o 14 ej wkroczyliśmy do szkoły. Na jej progu czekała na nas Pani Dyrektor. 

Większość z nas znalazła się w bliskim sercom gmachu po raz pierwszy od 50 lat. Emocji nie brakowało.  Wzrokiem szukaliśmy miejsc , z którymi obcowaliśmy przez 4 lata po ukończeniu siedmioletniej szkoły podstawowej. Dotarliśmy do swojej klasy, gdzie odbyliśmy lekcję specjalną. Lekcję wspomnień i refleksji.Przywołaliśmy sylwetki naszych wszystkich Nauczycieli mówiliśmy o ich przymiotach, ale też o tym co nie znajdowało wówczas naszego zrozumienia czy akceptacji.Byliśmy zgodni , że czas szkoły średniej, to obok rodzinnego domu czas niezwykły, kiedy tak naprawdę kształtuje się naszą osobowość, rozwijają się nasze talenty i pasje. Wiele ciepłych słów padło pod adresem wspaniałego nauczyciela wychowania, nie tylko fizycznego - śp.  prof. Mariana Szymańskiego. O wychowawcy mówiliśmy nie tylko w aspekcie podziału klasy, ale także przypomnieliśmy Jego determinację w oswajaniu nas z chemią, która wtedy dopiero była na początkowym etapie rozwoju. To w dużej mierze dzięki Niemu , niektórzy z nas znaleźli się wśród laureatów olimpiad chemicznych różnego szczebla. 

Robiąc pamiątkowe zdjęcia na schodach przed szkołą mieliśmy w oczach niezapomniane doły naprzeciw , gdzie dzisiaj jest zadbany park, a przed pół wieku było to miejsce gry w piłkę czy nawet krótkich wagarów. 

Nasz rocznik miał to szczęście, że zaczynał naukę w nowym budynku szkoły. Wtedy jeszcze przy ulicy Górnej, dzisiaj Armii Krajowej. Uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu szkoły 55 lat temu. Na zdjęciu poniżej uroczystość otwarcia z udziałem żony ówczesnego patrona Aleksandra Zawadzkiego. A w tle właśnie my – większość uczniów widocznych na zdjęciu to członkowie naszej klasy. 

Oczywiście nie zabrakło okolicznościowego spotkania towarzyskiego. Dzieliliśmy się, niemal do białego rana, swoimi refleksjami, mówiliśmy o swoich sukcesach i porażkach, o rodzinach, dzieciach, o  swoich dalszych planach i marzeniach. 

W spotkaniu uczestniczyli kol. kol. (w kolejności alfabetycznej): Blażejak Marek, Borowik Maria, Bukała Janusz, Drzewowski Antoni, Kantner Marek , Kazmierczyk Janusz, Kozakiewicz Krystyna (z domu Koćwin), Kozakiewicz Jacek, Krogulec Tomasz, Kubicki Zbigniew, Molenda Anna (z domu Dębska), Moryń Jerzy, Motelski Maciej, Redlich Barbara (z domu Kancler ), Skorupińska Maria (z domu Łysik ), Zaborowski Henryk. 

​ Razem z Nami tego dnia byli prof. prof. Andrzejak Zygmunt i Spólnicki Zbigniew, a gratulacje i życzenia przekazali także prof. prof. Laczek Włodzimierz i Sobiepańska Wanda, którzy z ważnych powodów zmuszenie byli do odwołania zapowiadanego wcześniej uczestnictwa. Pozdrowienia przekazał także biskup senior Archidiecezji Częstochowskiej Antoni Długosz, jeden z naszych katechetów w budynku parafialnym nieopodal Kościoła. 

grafika dla - SPOTKANIA PO LATACH grafika dla - SPOTKANIA PO LATACH grafika dla - SPOTKANIA PO LATACH

AKTUALNOŚCI

2021-05-05

I LO - najwyższy wynik EWD z matematyki i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wśród radomszczańskich liceów ! ! !

Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej – EWD. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną.

I  LO w  Radomsku kolejny raz uzyskało najwyższy wskaźnik EWD z  matematyki i  z  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wśród radomszczańskich liceów ogólnokształcących!

Najnowsze wskaźniki EWD obliczone zostały na podstawie wyników egzaminów maturalnych z  trzech ostatnich lat: 2018, 2019 i 2020.

Opracowała
Joanna Dróżdż

2021-05-04

MATURĘ CZAS ZACZĄĆ

Maturzyści rozpoczęli zmagania egzaminacyjne. Trzymamy za Was kciuki!!! Będzie dobrze!!! Wierzymy w Wasz sukces!!!

grafika dla - MATURA grafika dla - MATURA grafika dla - MATURA
2021-05-04
grafika dla - DEBATA OKSFORDZKA

Debata oksfordzka

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w I Liceum Ogólnokształcącym odbyła się debata oksfordzka z udziałem eksperta Pani Marty Markun, specjalisty ds.ubezpieczeń społecznych, komunikacji społecznej i edukacji w ZUS w Tomaszowie Mazowieckim oraz 90 obserwatorów. 

Temat debaty: Ubezpieczenia społeczne to element cywilizowanego społeczeństwa i  powinny być obowiązkowe. 

Debatę prowadzili:
 • Marszałek: Nikola Majchrzak
 • Sekretarz: Roksana Kancerek
Strona propozycji:
 • Kinga Zakrzewska
 • Paweł Dróżdż
 • Aleksander Gloc
 • Milena Kowalska
Strona opozycji:
 • Kacper Banaszek
 • Witold Żuchowski
 • Stanisław Cieciura
 • Maja Bareła

Dyskusja była zacięta. Argumenty, które przytaczali uczniowie były różnorodne i świadczyły o dużym zaangażowaniu i szerokim poznaniu tematu. Zarówno strona propozycji, jak i opozycji doskonale poradziła sobie z tym jakże trudnym zagadnieniem. Po debacie głos zabrała Pani ekspert podsumowując debatę. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a emocje po debacie były ogromne. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi dalszy ciąg rozważań.

Debata miała na celu zapoznanie z tematyką ubezpieczeń społecznych. Młode pokolenie, wchodząc w dorosłość, powinno mieć podstawową wiedzę o ubezpieczeniach społecznych.Wiedza ta stanowi bowiem ochronny parasol przed zdarzeniami, które mogą nas spotkać w przyszłości. Ponadto debata miała na celu kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, budowania argumentacji i  umiejętności jasnego formułowania sądów. Uczniowie mieli oddzielić opinie od faktów i tak formułować argumenty, aby były zgodne z regułami logiki. Uczniowie rozwijali również umiejętności wypowiadania się na forum. 

Agnieszka Styczyńska-Dryja

KOMUNIKATY...

2021-04-28

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającymi się egzaminami maturalnymi dni: 4, 5, 6 i 7 maja są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas pierwszych i drugich.

Renata Kosela
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku

2021-04-20
2021-03-19

KOMUNIKAT !!!

Informacja dotycząca systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i miejscach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2021 roku, a także lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w 2021 roku.

2020-12-18

Całodobowy telefon zaufania i czat internetowy dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej. Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Link do informacji o Dziecięcym Telefonie Zaufania na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka

PROJEKTY...

DNI KINA - INFORMACJE Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Bieg na orientację
Projekt Comenius GIODO Dzieciom e-Twinning
DYSKUSYJNE KLUBY EDUKACYJNE
KONKURS MATEMATYCZNY POKOMAT Dołączyliśmy do społecznej kampanii - Cała Polska czyta dzieciom WSPÓŁPRACA Z BETEL
TYDZIEŃ ZDROWIA Poezja współczesna i jej interpretacje – w słowie i obrazie Teraz my! Klub myśli prospołecznej

PATRONAT

Uniwersytet Łódzki
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Politechnika Częstochowska

PARTNERZY SZKOŁY

Logo Archiwum Karla Dedeciusa Logo Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie

Społeczna Akademia Nauk w Radomsku

SPONSORZY

Sponsor główny DNI KINA Sponsorzy DNI KINA Sponsor - Fabryka mebli giętych FAMEG

CERTYFIKATY

DYPLOMza udział wWojewódzkim SeminariumAstronomiczno - Astronautycznym Dyplom - EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY Podziękowanie za udział w konkursie ZESPOLENI Dyplom Razem na Swięta Prasowa Akademia Pieniądza Podziękowanie dla Beaty Zając - Turejskiej
Wiarygodna Szkoła- certyfikat
Bezpieczna szkoła - certyfikat
Euroweek
Certyfikat - lekcja z temidą
jak nie czytam, jak czytam
Szkoła promująca zdrowie
Szlachetna paczka 2020 - dyplom Szlachetna paczka 2020 - puchar
 • Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej
 • Przejdź do strony Strostwa Powiatowego w Radomsku
 • Nasz kanał na portalu Youtube.com
 • Nasz profil na Facebook
 • Nasz profil na Instagramie
Stopka strony
I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
2011 - 2021

Polityka prywatności