Górne menu wyboru

Dolne menu wyboru - dla uczniów, rodziców oraz dokumenty">


PLAN LEKCJI

DZWONKI

ZASTĘPSTWA

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

ARCHIWUM

SPRAWA DLA DYREKTORA

SPRAWA DLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
klasa IA - informacje klasa IB - informacje klasa IC - informacje
banner informujący o rekrutacji do klas pierwszch
klasa IA - informacje klasa IA - informacje klasa IA - informacje

LISTA ARTYKUŁÓW DLA - STAWIAMY PEWNE KROKI NA DRODZE KU PRZYSZŁOŚCI

Strona 2 z 3
2016-05-24
grafika dla - WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAJMŁODSZYCH

WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAJMŁODSZYCH

W poniedziałek, 23 maja, w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury, odbyły się warsztaty językowe dla uczniów szkół podstawowych. To kolejne ogniwo projektu: Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości… realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Radomsku przy współpracy z Akademią im. Jana Długosza, Goethe Institut oraz Archiwum Karla Dedeciusa. 

grafika dla - WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAJMŁODSZYCH

Spotkanie miało na celu zachęcić przybyłych uczniów do nauki języków obcych, udowodnić, że praca z językami obcymi może sprawić wiele satysfakcji. Uczniowie I LO wcielili się w rolę tutorów i edukowali młodszych kolegów poprzez piosenki i scenki teatralne. Uczniowie mieli szansę na pochwalenie się zdolnościami nie tylko językowymi, lecz także muzycznymi, aktorskimi i plastycznymi. 

grafika dla - WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAJMŁODSZYCH

Praca przebiegała w pięcioosobowych konkurujących ze sobą zespołach. Przybyli goście dzielnie mierzyli się z zadaniami, które stawiali przed nim tutorzy. Za każde zadanie otrzymywali konkretną ilość punktów, co pozwoliło na wyłonienie najlepszej drużyny. Poszczególne polecenia były bardzo zróżnicowane, m.in.: plastyczna interpretacja tekstu piosenki, uzupełnianie luk w tekstach językowych, tłumaczenie piosenek, odpowiadanie na pytania, zarówno w języku angielskim, jak i niemiecki, mini dialogi, czytanie i recytowanie. 

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i okazały się świetną podróżą po zawiłościach językowych. 

A.P. 

grafika dla - WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAJMŁODSZYCH grafika dla - WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAJMŁODSZYCH grafika dla - WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAJMŁODSZYCH
grafika dla - WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAJMŁODSZYCH grafika dla - WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAJMŁODSZYCH grafika dla - WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAJMŁODSZYCH
2016-03-20
grafika dla - UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU JĘZYKOWEGO <br /> DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU JĘZYKOWEGO
DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

17 marca 2016 roku w gmachu Miejskiego Domu Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu językowego dla młodzieży szkół gimnazjalnych. 

Uroczystość podsumowała pierwszy etap projektu: Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich. Organizatorami tego modułu o charakterze podsumowującym były dwie placówki - I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku i Miejski Dom Kultury w Radomsku. 

Wydarzenie uświetnił swą obecnością Prezydent Miasta Radomska pan Jarosław Ferenc, który w słowach kierowanych do młodzieży podkreślił niepodważalną rolę języków obcych w procesie edukacji. 

Laureaci konkursu lingwistycznego, który odbył się 2 lutego 2016 roku w ZSDiOŚ w Radomsku odbierali swe wyróżnienia z rąk dyrektorów - pani Renaty Koseli i pani Elżbiety Kwiatkowskiej, w obecności przedstawicieli głównego sponsora firmy FAMEG i fundatora pierwszej nagrody – ESBANK Banku Spółdzielczego oraz radomszczańskich mediów. 

Spośród uczestników konkursu wyłoniono 20 laureatów. Jury przyznało cztery pierwsze miejsca i pięć wyróżnień. Organizatorzy zbudowani byli wysokim poziomem językowym uczestników. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

ikona pliku pdf PROTOKOŁ Z PRAC ZESPOŁÓW SPRAWDZAJĄCEGO I WERYFIKUJĄCEGO WYNIKI KONKURSU LINGWISTYCZNEGO

A.P.

grafika dla - UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU JĘZYKOWEGO <br /> DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH grafika dla - UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU JĘZYKOWEGO <br /> DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
grafika dla - UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU JĘZYKOWEGO <br /> DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH grafika dla - UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU JĘZYKOWEGO <br /> DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
2016-03-20

POWINOWACTWA POLSKO – NIEMIECKIE,
CZYLI O SPOTKANIACH RÓŻEWICZA Z DEDECIUSEM
WARSZTATY TRANSLATORSKIE

grafika dla - POWINOWACTWA POLSKO – NIEMIECKIE, <br> CZYLI O SPOTKANIACH RÓŻEWICZA Z DEDECIUSEM<br> WARSZTATY TRANSLATORSKIE<br>

Rozstrzygnięciu konkursu translatorskiego towarzyszyły warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które poprowadziła Pani dr Ilona Czechowska – pracownik Archiwum Karla Dedeciusa. Podczas spotkania „otworzono drzwi” do kolejnej części przedsięwzięcia: Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich

Prelegentka opowiadała szeroko o Poecie i jego Tłumaczu. Wyjaśniła między innymi, dlaczego utwory Tadeusza Różewicza zainteresowały Karla Dedeciusa, jak wyglądała współpraca między nim a Poetą, dlaczego koniecznym dla Translatora była znajomość osobista z Twórcą. Uczniowie poznawali ponadto zasady, jakimi kierował się tłumacz w swojej pracy (swoisty DEKALOG TŁUMACZA). W celu przybliżenia skomplikowanego procesu translacji pani doktor omawiała i interpretowała wybrane utwory poetyckie, przytaczała tłumaczenia na różnie języki (angielki, niemiecki, łaciński) oraz dialekty (śląski).

Słuchacze niewątpliwie zyskali wiedzę na temat skomplikowanej pracy translatora, zostali wdrożeni w jej niełatwe tajniki. 

A.P. 

grafika dla - POWINOWACTWA POLSKO – NIEMIECKIE, <br> CZYLI O SPOTKANIACH RÓŻEWICZA Z DEDECIUSEM<br> WARSZTATY TRANSLATORSKIE<br> grafika dla - POWINOWACTWA POLSKO – NIEMIECKIE, <br> CZYLI O SPOTKANIACH RÓŻEWICZA Z DEDECIUSEM<br> WARSZTATY TRANSLATORSKIE<br>
2016-03-12
grafika dla - Na drodze ku profesjonalizmowi lingwistycznemu

Na drodze ku profesjonalizmowi lingwistycznemu

11 marca 2016r. uczniowie I LO wzięli udział w warsztatach lingwistycznych z języków angielskiego i niemieckiego. Szkolenie językowe ukierunkowane na doskonalenie technik interpretacyjno – tłumaczeniowych odbyło się w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i stanowiło kolejny moduł projektu Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich. 

Iwona Bałazińska

2016-02-04

KONKURS LINGWISTYCZNY O CHARAKTERZE
INTERPRETACYJNO – TŁUMACZENIOWYM ZA NAMI…

grafika dla - KONKURS LINGWISTYCZNY O CHARAKTERZE  INTERPRETACYJNO – TŁUMACZENIOWYM ZA NAMI…

2 lutego 2016 roku zostało zrealizowane kolejne ogniwo projektu Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich. 72 uczniów szkół gimnazjalnych naszego powiatu doskonaliło i sprawdzało swoje umiejętności w zakresie języków angielskiego i niemieckiego. 

Uroczystość współzawodnictwa została przygotowana przez zespół nauczycieli I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku. Organizacyjnie inicjatywę wsparły instytucje współtworzące projekt: Miejski Dom Kultury w Radomsku, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Radomska, „Kino za Rogiem w Radomsku” i Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach. 

Iwona Bałazińska

2015-12-08
grafika dla - Z WIZYTĄ NA AJD

Z WIZYTĄ NA AJD

4 grudnia grupa młodzieży I LO wzięła udział w warsztatach językowych, które odbyły się w gmachu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Zajęcia lingwistyczne stanowią integralną część projektu Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich. Przedsięwzięcie jest realizowane przez I LO grafika dla - Z WIZYTĄ NA AJD we współpracy z placówkami o charakterze kulturalno – oświatowym, tj.  Miejskim Domem Kultury w Radomsku, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach i Instytutem Goethego w Warszawie. 

Piątkowe warsztaty prowadzone były w dwóch sekcjach językowych (angielskiej i niemieckiej). Uczniowie pracowali w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach językowych. Doskonalili nie tylko swój warsztat leksykalno - gramatyczny, ale także ćwiczyli wymowę. Grupę języka niemieckiego edukowali pracownicy naukowi AJD: dr Elżbieta Pawlikowska – Asendrych i dr Beata Rusek.  grafika dla - Z WIZYTĄ NA AJD Zajęcia z języka angielskiego przygotowały mgr Agata Leśniczek i mgr Anna Skowron, a poprowadzili je ich podopieczni - studenci trzeciego roku filologii angielskiej: Agata Zawadzka i Arkadiusz Krynica.  Nowatorski sposób prowadzenia zajęć, poprzez zabawę słowną, uruchomienie wyobraźni, interpretację ruchową ćwiczonych wyrażeń skutkował satysfakcją uczestniczących w spotkaniu licealistów.  Zwieńczeniem wizyty na uczelni był wykład, pt. „Piękno fraktali”, który poprowadził prof. dr hab. Jurij Povstenko. 

Iwona Bałazińska

2015-11-22
grafika dla -  Warsztaty interpretacyjno – tłumaczeniowe

Warsztaty interpretacyjno – tłumaczeniowe

17 listopada 2015r. odbyły się w MDK w Radomsku warsztaty lingwistyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu radomszczańskiego. Był to pierwszy moduł projektu Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich. Przedsięwzięcie jest realizowane przez I LO we współpracy z placówkami o charakterze kulturalno – oświatowym, tj.  Miejskim Domem Kultury, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach i Instytutem Goethego w Warszawie. 

Iwona Bałazińska

Strona 2 z 3

KOMUNIKATY...

2021-04-28

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającymi się egzaminami maturalnymi dni: 4, 5, 6 i 7 maja są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas pierwszych i drugich.

Renata Kosela
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku

2021-04-20
2021-03-19

KOMUNIKAT !!!

Informacja dotycząca systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i miejscach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2021 roku, a także lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w 2021 roku.

2020-12-18

Całodobowy telefon zaufania i czat internetowy dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej. Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Link do informacji o Dziecięcym Telefonie Zaufania na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka

PROJEKTY...

DNI KINA - INFORMACJE Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Bieg na orientację
Projekt Comenius GIODO Dzieciom e-Twinning
DYSKUSYJNE KLUBY EDUKACYJNE
KONKURS MATEMATYCZNY POKOMAT Dołączyliśmy do społecznej kampanii - Cała Polska czyta dzieciom WSPÓŁPRACA Z BETEL
TYDZIEŃ ZDROWIA Poezja współczesna i jej interpretacje – w słowie i obrazie Teraz my! Klub myśli prospołecznej

PATRONAT

Uniwersytet Łódzki
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Politechnika Częstochowska

PARTNERZY SZKOŁY

Logo Archiwum Karla Dedeciusa Logo Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie

Społeczna Akademia Nauk w Radomsku

SPONSORZY

Sponsor główny DNI KINA Sponsorzy DNI KINA Sponsor - Fabryka mebli giętych FAMEG

CERTYFIKATY

DYPLOMza udział wWojewódzkim SeminariumAstronomiczno - Astronautycznym Dyplom - EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY Podziękowanie za udział w konkursie ZESPOLENI Dyplom Razem na Swięta Prasowa Akademia Pieniądza Podziękowanie dla Beaty Zając - Turejskiej
Wiarygodna Szkoła- certyfikat
Bezpieczna szkoła - certyfikat
Euroweek
Certyfikat - lekcja z temidą
jak nie czytam, jak czytam
Szkoła promująca zdrowie
Szlachetna paczka 2020 - dyplom Szlachetna paczka 2020 - puchar
  • Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej
  • Przejdź do strony Strostwa Powiatowego w Radomsku
  • Nasz kanał na portalu Youtube.com
  • Nasz profil na Facebook
  • Nasz profil na Instagramie
Stopka strony
I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
2011 - 2021

Polityka prywatności